Openbare bijeenkomsten
  |   Cursussen  |  Healing  |  Spirituele Thema-avond  | 
Consult- en info-avonden  |  Winkel/bibliotheek  |  Lichtbijeenkomst
  |  Vredesmeditatie 

 

Openbare bijeenkomsten
Elke week wordt er een openbare bijeenkomst gehouden die voor iedereen toegankelijk is. Deze avonden zijn er mediums uitgenodigd die waarnemingen op velerlei wijzen verzorgen. Ook wordt er iedere maand een Spirituele Thema-avond gevolgd door een Vredesmeditatie en een Healing (genezingsbijeenkomst) gehouden. Bijeenkomsten zoals de Spirituele Thema-avond zijn gratis toegankelijk. De Healing-avonden hebben een aangepast tarief.

Openbare avonden worden gepubliceerd in huis aan huis bladen, op onze website en ze worden vermeld in het programmaboekje, de nieuwsbrief en per email aan de donateurs en belangstellenden die zich daar voor opgegeven hebben.

Entreeprijzen:
- Openbare bijeenkomsten: donateurs: € 5,50, bezoekers: € 7,50
- Healing-avonden: € 5,00
- Spirituele Thema-avond en vredesmeditaties: entree vrij

Openingstijden van het centrum vanaf 19.15 uur:

Openbare avonden:  aanvang 20.00 tot 22.15 uur
Spirituele Thema-avond/vredesmeditatie:  aanvang 20.00 tot 22.00 uur
Genezingsbijeenkomst: aanvang 20.00 tot 21.45 uur
Consult- en info-avonden:  aanvang 19.30 tot 22.00 uur
Consult- en info-middag: aanvang
Consult- Genezingsavond aanvang 19.30 tot 22.00 uur
Cursusavonden :  aanvang 19.30 tot 22.00 uur


Psychometrie
Psychometrie is een vorm van waarnemen waarbij een inductor (voorwerp) wordt gebruikt. Dat kan een foto, een voorwerp, een bloem, een tekening of iets anders zijn. Tegenwoordig worden er meer “ongewone” voorwerpen gebruikt zoals beschilderde eieren, marsepein of kleifiguurtjes, paraffinestukjes, zand, kaarsvlam, gekleurde linten, enzovoorts.

Helderziende waarnemingen
Bij helderziende waarnemingen wordt er geen gebruik gemaakt van een inductor, zoals bij psychometrie. Vandaar dat er ook wel wordt gesproken van spontane waarnemingen.

terug naar boven


Cursussen
De cursussen worden gegeven door ervaren docenten.

Vaste onderdelen zijn

Intuïtieve Bewustwording 1 (basis),

Intuïtieve Bewustwording 2 (vervolg),

Intuïtieve Bewustwording 3 (gevorderden) en contact avonden oud-cursisten.

Het aanbod dat elk seizoen wisselt is:

Spiritueel Genezen 1 (basis),

Spiritueel Genezen 2 (aura/chakra healing en praktijkgericht),

Esoterie, onder andere Kosmische tonen,

Meditatie 1 (basis) en Meditatie 2 (gevorderden),

Inspiratief Tekenen,

Mandala Tekenen,

Tarotkaart leggen (Rider Tarot),

Paraffinewerk,

Numerologie.

Mocht in een seizoen niet de cursus staan vermeld die u graag zou willen volgen, geef u dan op.

Bij voldoende belangstelling wordt die cursus dan ingepland.


Voor een uitgebreide beschrijving van de cursussen... klik hier.
Voor het cursusprogramma van dit seizoen... klik hier.

Healing (Genezingsbijeenkomsten)
Eén keer per maand wordt een openbare genezingsbijeenkomst (healing) gehouden, voor een ieder die genezing, kracht, troost of ontspanning nodig heeft.
Gedurende een geleide meditatie wordt de aanwezigen de hand opgelegd en met hulp van de kosmische genezende kracht van liefde geholpen. Dit zijn fijne bijeenkomsten met een rustgevende, liefdevolle sfeer.

Op de healingavonden verlenen, door Espirit opgeleide, genezers hieraan hun medewerking.
Deze bijeenkomsten staan onder algehele leiding van Simon Breed.
Op deze avonden wordt een bescheiden entree  van € 5,- geheven.

Genezingsavond met klankschalen door Simon Breed
Deze avond staat onder leiding van spiritueel genezer Simon Breed. Regelmatig houden we genezingsbijeenkomsten (healing) waar de mensen die kracht of een stukje genezing nodig hebben, aan deel kunnen nemen. Onze healing avonden kenmerken zich door een rustgevende, liefdevolle sfeer. Vanavond neemt Simon u mee  op reis door de chakra’s via een geleide meditatie en met behulp van de prachtige klankschalen. De aanwezigen ontvangen een healing door een aantal genezers met hulp van de Kosmische Genezende Kracht van Liefde. Vele hebben daar baat bij gehad.

Genezingsavond met klankschalen en handoplegging door Simon en Elly Breed
Elly neemt u mee in een energievolle chakra meditatie, waarbij Simon de helende klanken van de klankschalen bij de mensen brengt. Daarna zal Elly u vanuit de Bron van Licht de hand opleggen in Liefdevolle Helende Kracht, onder de rustgevende energie van de Klankschalen.
terug naar boven

Spirituele Thema-avond (mens-wereld beschouwing)
Eén keer per maand wordt er een Spirituele Thema-avond gehouden. Dat zijn inspiratieve of trance leringen vanuit de Astrale wereld (Gene Zijde) of vanuit de geïnspireerde thema's van de sprekers. De onderwerpen kunnen gaan over de mens en de wereld in de nieuwe tijd, het Aquarius tijdperk, alsmede geestelijke - spirituele thema's. Deze thema's zijn van tevoren niet aan te geven, daar dat afhangt van de inspiratie van de spreker op dat moment. Een avond voor uw spirituele - geestelijke groei. Een andere kijk op de gebeurtenissen met en rondom u. Een moment voor uzelf in een sfeer van liefde en harmonie.

De Spirituele Thema-avonden worden afgesloten met waarnemingen of een (vredes/mantra)meditatie en zijn entree vrij.

Sinds 2009 worden de overdenkingen/Spirituele Thema-avonden opgenomen en op CD uitgebracht.

Een lijst met beschikbare CD's ligt in de winkel, waar u ze kunt bestellen á € 6,50 per stuk.

terug naar bovenConsult en Informatie avonden / Consult Genezingsavond
Op de Consult- en info-avonden kunt u ervaren mediums consulteren (consultprijs is € 10,-), gezellig een kopje koffie, (kruiden) thee of iets anders komen drinken en kunt u uw verhaal kwijt. Ons bestuur en de gastvrouw(en) staan voor u klaar. Heeft u vragen over Espirit, wilt u zich inschrijven als donateur of voor een cursus, even in onze winkel snuffelen, het is allemaal mogelijk. Komt u speciaal voor een bepaald medium, kijkt u dan even van tevoren in het programma wie er die avond consulten geven, omdat er met een rooster wordt gewerkt.

Nieuw: Consulten- Genezings- en Info avond
Op onze consulten- genezingsavond (healing) kunt u terecht bij één van de bij Espirit opgeleide spiritueel genezers, die met hulp van de Kosmisch genezende kracht van Liefde, een healing geven, zodat de energiebanen weer doorstroming krijgen en blokkades kunnen worden opgeheven of voor een voet-reflexbehandeling. Deze avonden zijn entree vrij en de kosten van een consult bedragen slechts € 10,-

terug naar bovenNew age winkel / Bibliotheek
Tijdens de openingstijden van het centrum is er verkoop van muziek, boeken, (kruiden) thee, wierook, CD's van Spirituele Thema-avonden , pendels, geneeskrachtige stenen, tarotkaarten, beeldjes, cadeauartikelen, sieraden, Tiffany raamhangers, dromenvangers, Boedha's enzovoorts.

Neem eens een kijkje in onze winkel en sla uw slag. Ook zijn er regelmatig (scherpe) aanbiedingen.
In de winkel is een eigen bibliotheek waar - door onze donateurs - boeken op spiritueel / esoterisch gebied geleend kunnen worden.

terug naar bovenLichtbijeenkomsten
Onze lichtbijeenkomsten kenmerken zich door de liefdevolle samenwerking met de Goddelijke Liefdeskracht en alle intelligenties die vanuit Gene Zijde aangewezen zijn om ons hiermee bij te staan. Tijdens elke bijeenkomst worden er naast de leringen die doorkomen, ook velen die zijn overgegaan, en nog aarde-gebonden zijn, naar het Licht geholpen. Het is een hele fijne ervaring om op zo'n directe manier met de Geest samen te werken in een liefdevolle en harmonische sfeer dit te beleven.

Iedere maand wordt er een lichtbijeenkomst gehouden. Vroeger werden dat seances genoemd. Op verzoek van Gene Zijde zijn we deze avonden lichtbijeenkomst gaan noemen. Voorwaarde voor het bijwonen van een lichtbijeenkomst is dat de les over lichtbijeenkomsten (in de cursus intuïtieve ontwikkeling 1) is gevolgd.

Deze besloten avonden zijn alleen voor onze donateurs toegankelijk, indien in het programma vermeld staat: donateurs. De overige lichtbijeenkomsten zijn bedoeld als ontwikkelingsavonden voor trance-mediumschap en channelling en kunnen uitsluitend op uitnodiging worden bezocht.

terug naar boven

Vredesmeditatie
God, de Bron van Licht en Liefde, vraagt ons om onze krachten te bundelen in meditatie, samen met de werkers van het Licht, om zo te werken aan een wereld van Liefde en Vrede. En dat is hard nodig in deze tijd. We zijn ons allemaal bewust van de chaos in de wereld en het lijden van Moeder Aarde, daar kunnen we niet omheen. Ons hoofd in het zand steken maakt het ook niet beter. Maar samen onze Liefdeskracht bundelen en uitzenden, dat kunnen we wel. Om zo daadwerkelijk te helpen, geven we gehoor aan de oproep vanuit het Licht. Zij in Gods werelden doen niet anders, want er is veel te doen. Samen gaat het beter, staan we sterker, zeggen Zij. Laat de bewuste mens opstaan. Zij en wij rekenen op jullie.

Mantrameditatie o.l.v. Elly Breed
Als eerste zingen we samen een Mantra, waarna we in stilte onze liefdevolle energie bundelen en uitzenden naar Moeder Aarde en al wat leeft. Verbonden met de Engelen van Licht, samenwerkend aan een Wereld en Mensheid van Liefde en Vrede.

Mantra zingen o.l.v Elly Breed
Mantra zingen maakt ons Vrij - Heelt en geeft Ruimte. Het laat ons ontspannen door de rustige cadans van woorden, zinnen en tomen die herhaalt worden. Het helpt de gedachten los te laten en nodigt uit om mee te gaan in ons Kosmisch Bewust Zijn. Deze avonden zijn alleen toegankelijk voor donateurs.

 

terug naar boven

 

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.