Donateursadministratie

Voor het inschrijven als donateur, donateur-huisgenoot, jeugddonateur, adreswijzigingen, machtiging automatische incasso en opzeggingen kunt u onderstaand formulier invullen. Wij verzoeken u het formulier zo compleet mogelijk in te vullen.


 


Naam*   Voorl.    man     vrouw
Roepnaam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoon*
E-mail*

Adres wijzigen/automatische incasso donatie (rekeningnummer opgeven bij toelichting)
Inschrijven als donateur / huisgenoot / jeugddonateur
Donateursschap opzeggen

Nieuw adres
Postcode/woonplaats

Ingangsdatum wijziging

Toelichting

    

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.