De cursussen worden gegeven door ervaren docenten:

Elly Breed, Simon Breed, Astrid van der Kolk, Marjon Kuik en Birgitta Hogenbirk


Cursussen die elk seizoen worden gegeven:

- Intuïtieve Bewustwording 1 (oriëntatie)

- Intuïtieve Bewustwording 2 (vervolg)

- Intuïtieve Bewustwording 3 (gevorderden)

- Esoterie (onderdeel van Intuïtieve Bewustwording 2 en 3)

 

Het cursus aanbod dat elk seizoen wisselt is:

- Spiritueel genezen 1 (basiscursus)

- Spiritueel genezen 2 (aura en chakra healing en praktijkgericht werken)

- Meditatie 1 (basis)

- Meditatie 2 (gevorderden)

- Inspiratief tekenen

- Mandala tekenen

- Tarotkaart leggen (Rider tarot)

- Paraffinewerk

- Kosmische tonen (Esoterie module)

Als er voldoende belangstelling is voor een andere cursus is er de mogelijkheid om die in te plannen.

Dit kunt u aangeven bij de cursusadministratie.

Voor elke cursus wordt een (deel)certificaat afgegeven, mits er voldoende lessen zijn gevolgd. 

Meer informatie is te verkrijgen in het centrum, de cursusadministratie en het programmaboekje.

Cursisten die even een break willen bij de Intuïtieve Bewustwording, en op een later tijdstip weer verder te gaan opgelet! Kijk goed op het cursusrooster welke modules je al hebt gedaan en kijk wanneer je verder kunt met je volgende module. Voorbeeld: als je B en C hebt gedaan kun je pas weer verder als module A wordt gegeven.


Cursussen bij Espirit (Esoterisch Kenniscentrum)

Voor het cursusprogramma en de prijzen klikt u hier.

Voor de cursusvoorwaarden klikt u hier

Intuïtieve Bewustwording 1 (orientatie)
Intuïtieve-geestelijke ontwikkeling. In deze cursus laten wij je zien dat “paranormaal” normaal is. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er wordt gepsychometreerd, zand gelezen, gependeld, intuïtief getekend, gemediteerd enzovoorts, maar ook geleerd over God (de bron van het Licht) en de Kosmos, gedachtenkracht, helpers, mediumschap enzovoorts. Aan het eind van de cursus heb je een redelijk goed beeld over de gaven en de spirituele kijk op het leven en de Kosmos.
De cursus is opgedeeld in een aantal modules die door diverse docenten worden gegeven.

Docenten: Elly Breed, Simon Breed, Birgitta Hogenbirk en Marjon Kuik.

Met assistentie van Astrid van der Kolk.

Reviews van cursisten.
Terug naar boven.


Intuïtieve Bewustwording 2 - modules A, B en C (vervolg)
Een uitbreiding c.q. verdieping van de gaven en meer praktische oefeningen. Leren omgaan met energieën, vertalen wat je voelt, ziet en hoort, luisteren naar je intuïtie. Leren samen te werken met je helper en je gaven te gebruiken zoals ze zijn bedoeld, ten dienste van God en de medemens.

In de cursus zijn ook een aantal overdenkingen en lichtbijeenkomsten opgenomen, deze bijeenkomsten dragen bij aan je intuïtieve ontwikkeling en je geestelijke groei en zijn daarom een wezenlijk onderdeel van de cursus. Dit is een cursus die drie jaar beslaat en afgesloten wordt met een eindcertificaat.

Docenten: Elly Breed en Birgitta Hogenbirk.
Terug naar boven.


Intuïtieve Bewustwording 3 - modules A, B en C (gevorderden)
Een verdere verdieping van de gaven en een uitbreiding van de esoterische kennis. Er wordt aandacht besteed aan inspiratief spreken (channelling) en zaalwerk, mediumschap, de ins en outs van een praktijk. Dit is ook een cursus die drie jaar beslaat en afgesloten wordt met een eind-certificaat.

Docente: Elly Breed.
Terug naar boven.


Contactavonden voor oud-cursisten
Deze avonden zijn bedoeld voor diegene die cursussen hebben afgerond en graag feeling willen houden met het centrum en de mensen, ervaringen kunnen uitwisselen en antwoorden krijgen op vragen, die er eventueel leven. Deze begeleiding wordt elk seizoen gegeven bij voldoende belangstelling. Hiervoor kan ingeschreven worden bij de cursusadministratie.
Deze avonden staan ook onder leiding van Elly Breed.
Terug naar boven.

Spiritueel Genezen 1 (basis)
Spiritueel genezen is de oudste geneeswijze die de wereld kent en aan ieder mens gegeven. De geneeswijze door handoplegging die ons weer door Jezus werd getoond, maar altijd is geweest. Het is overgave aan de komisch genezende liefdeskracht, je laten leiden door God en de engelen van het licht (helpers). Waardoor de kosmische Goddelijke liefdesstroom vrij door ons heen kan stromen en waardoor genezing plaats kan vinden. We leren goed in te voelen, zodat we de cliënt advies kunnen geven om dit een volgende keer te voorkomen en bewuster met een en ander om te gaan. We leren als genezer met deze energieën om te gaan, ook met de hulpmiddelen ons aangereikt door de kosmos. We leren met onze helpers samen te werken en de impulsen juist te vertalen en goed door te geven. Dan werken we zuiver en zijn een goed instrument. We laten de eer van het genezen aan God.

Is het moeilijk om dat te leren? Kan dat alleen als je de gave hebt? Ik zou er wel iets mee willen doen, maar hoe pak ik dat aan? Komen deze vragen u bekend voor? Deze cursus kan gevolgd worden door mensen die in het spiritueel/geestelijk genezen geïnteresseerd zijn en er meer over willen weten. De cursus wordt gegeven in een weekend. Wij gaan ervan uit dat deze gave in ieder mens aanwezig is. Cursusonderdelen zijn: ziektebeelden, esoterische anatomie, aanvoelen en invoelen, werken met kosmisch (genezende) liefdeskracht, oefenen bij medecursisten, ethiek en instelling voor de genezer. Al met al een intens maar inspirerend weekend.

Docenten: Simon en Elly Breed.
Met assistentie van Marjon Kuik en Astrid van der Kolk.
Terug naar boven.Spiritueel Genezen 2  (aura- en chakrahealing, praktijkgericht genezen)
Deze cursus is een samenvoeging van de cursussen Spiritueel Genezen 2 en 3 en is een vervolgcursus op de cursus Spiritueel Genezen 1. Deze cursus biedt u de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in het spiritueel genezen. In deze cursus leert u alles over de esoterische anatomie (aura, chakra en energiebanen).

De aura vormt een ovaal beschermend omhulsel rondom het fysieke lichaam, terwijl de chakra's de universele levensenergie uit de Kosmos opnemen en via de energiebanen verdelen over het lichaam. Emoties en lichamelijke aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de energiestromen geblokkeerd raken, met als gevolg disharmonie en ziekte. In deze cursus leert u blokkades op te sporen, te analyseren en te behandelen.

Het praktijkgerichte gedeelte is een verdieping van het bovengenoemde en geeft achtergrondinformatie voor diegene die misschien een (bescheiden) praktijk willen beginnen. Dit gedeelte van de cursus bereid je voor om praktijkgericht te werken met alle ins en outs die erbij komen kijken. Je oefent niet alleen op elkaar, maar er zijn ook praktijkavonden met patiënten van buiten. U werkt als genezer met Kosmische energie vanuit God's Liefdekracht, om genezing te brengen en ook het zelfhelende vermogen, dat ieder mens in zich heeft, te activeren.

Docenten: Simon en Elly Breed.
Terug naar boven.


Meditatie 1 (basis)
U leert wat mediteren is en de boodschap van de ziel te ontvangen. Velen ervaren hoe het leven met al zijn activiteiten uitloopt op een grote leegte, stress of overspanning, als we ons niet af en toe de rust gunnen om bij onszelf en belevenis van het leven stil te staan. Hierbij kan meditatie een fijn hulpmiddel zijn.
Het ontbreekt de mens vaak aan innerlijke rust nu hij daar meer dan ooit behoefte aan heeft. In rust en ontspanning van lichaam en geest kan men weer werkelijk tot zichzelf komen en vanuit ons ware Zijn, ziel en geest, weer de kracht en de boodschap ontvangen, verbonden met de kosmische liefdeskracht. Meditatie is vanuit je kern contact maken met de kosmos en van daaruit ontvangen. In deze cursus maakt u kennis met verschillende vormen van meditatie die niet alleen worden uitgelegd maar ook beoefend. 

Docent: Elly Breed
Met assistentie van Marjon Kuik en Astrid van der Kolk.
Terug naar boven.


Meditatie 2 (gevorderden)
Een verdieping in de meditatietechnieken/vormen. Er wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan de betekenis van de boodschappen die tijdens de verschillende meditaties van binnenuit zijn ontvangen.

Ook hier is Elly Breed weer de deskundige docente.
Terug naar boven.


Inspiratief tekenen
Iedereen kan tekenen, alleen maakt de één wat mooiere tekeningen dan een ander.

In de cursus Inspiratief Tekenen leert u tekenen vanuit uw innerlijk. Naast de verschillende oefeningen en vormen van inspiratief werken wordt er ook aandacht besteed aan materiaalkennis, kleurbetekenis en symboliek.

Een leuke cursus die onder leiding staat van Simon Breed, die al vele jaren auratekeningen maakt.
Terug naar boven.Paraffinewerk
Er wordt tegenwoordig niet veel meer gewerkt voor de zalen met paraffinestukjes. De docente van deze cursus maakt zelf al jaren, geïnspireerd, paraffinewerkjes waarbij zij waarnemingen krijgt die dan op de avonden die zij geeft worden verteld bij het uitgereikte paraffine stukje. In deze weekendcursus ga je aan de slag met paraffine en leer je de speciale techniek om met dit materiaal, gekleurd en ongekleurd, te werken. Paraffinewerkjes worden niet alleen gebruikt om er voor de zaal boodschappen mee te brengen, oud-cursisten maken deze stukjes ook als speciale cadeautjes voor familie, vrienden en kennissen. Het is altijd een fijne ervaring om zo'n weekend samen met de geest aan het werk te zijn.

Onder de bezielende leiding van Elly Breed.
Terug naar boven.


Mandala tekenen
Een mandala is niet zomaar een tekening in een ronde vorm. Het is een bezielde tekening vol levende energie, die zijn kracht uitstraalt naar diegene waarvoor hij is gemaakt of voor een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld de huiskamer of een ander vertrek. Hij wordt inspiratief getekend en gekleurd, dus niet van een voorbeeld of voorgedrukt exemplaar. Tekenen is een deel van de scheppende gave, je creëert iets uit het niets. Met de mandala geef je gestalte aan jouw innerlijk, jouw Zijn, of hoe je in het leven staat en wat het je wil geven. Het helpt je te helen, in je kracht te staan, maakt je bewust van jezelf of je omgeving. Ieder mens kan tekenen want vanuit het innerlijk Zijn is alles mogelijk. Als u zegt: "dat kan ik niet", dan blokkeert u deze mooie en belangrijke gave. Het is een creatieve, inspirerende cursus, die u veel leert over uzelf, die rust geeft en u leert hoe een werkelijk bezielde Mandala te maken. Niet zomaar een tekening in de ronde vorm die daarop lijkt. We hopen dat u ook dit deel van uzelf tot bewustzijn wil laten komen en zo samen met de Kosmos, het Licht en Mijzelf een inspirerend weekend mag beleven.
Elly Breed is de docente voor deze cursus.
Terug naar boven.


Tarotkaart leggen
In deze cursus wordt gewerkt met de Rider Tarot en omvat de grote Arcana.

Je leert de betekenis van de kaarten en praktiseert verschillende leggingen. Om de betekenissen van de kaarten te leren kennen en toe te passen in de verschillende leggingen moet je bij deze cursus rekenen op huiswerk dat gemaakt moet worden.

De docente is Elly Breed die al vele jaren met de Tarotkaarten werkt.
Terug naar boven.

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.