donateurschap

Als Stichting kennen we geen leden zoals een vereniging, doch als u zich inschrijft als donateur rekenen wij op uw donatie totdat u zelf, schriftelijk, uw donateurschap beëindigt.

Als donateur krijgt u korting op de entreeprijzen, cursussen, heeft u toegang tot besloten bijeenkomsten en ontvangt u onze nieuwsbrief en het programmaboekje.


Het donateurschap bij Espirit kost € 45,00* per kalenderjaar.

Voor een huisgenoot op hetzelfde adres is de bijdrage € 39,00* per kalenderjaar.

U bent al begunstiger vanaf € 25,00 per kalenderjaar.

 

*Betaling per halfjaar of per kwartaal is alleen mogelijk via automatische incasso.

Eén van onze doelstellingen is om de entree- en cursusprijzen laag te houden, zodat iedereen het centrum kan bezoeken of een cursus kan volgen. Alle donaties worden gebruikt voor het onderhoud, de aankleding en vaste lasten van het centrum, betaling van ingehuurde mediums en docenten en het uitdragen van bewustwording.

Naast het donateurschap zijn er andere manieren om ons centrum te steunen, wilt u ons werk ondersteunen zonder gebruik te maken van alles wat ons centrum biedt, dan kunt u begunstiger worden v.a. € 20,00 per jaar.
Daarnaast zijn er mogelijkheden tijdens uw leven, of zelfs daarna, een donatie te doen, zodat Espirit het woord kan blijven uitdragen.

Aanmelden voor het donateurschap.


Heeft u een financiële meevaller en wilt u Espirit daarin laten delen, dan kunt u een eenmalige gift doen op rekening NL38 INGB 0000 7541 90 t.n.v. Stichting Espirit, Lelystad.

U kunt hiervoor gebruik maken van donatie/gift in het menuvenster links. Met Ideal kunt u via uw eigen bank een bedrag overmaken.

U kunt Espirit ook steunen door een schenking, erfstelling of legaat.

Voor meer informatie hierover neemt u dan contact op met de penningmeester (tel. 0321 - 382025).

Onze nieuwsbrief verschijnt minimaal 1 x per jaar, of vaker, als daar aanleiding toe is.

In juli of augustus ontvangen alle donateurs het programmaboekjevoor het nieuwe seizoen thuis.

Het is ook gratis verkrijgbaar in ons centrum voor bezoekers en andere belangstellenden.

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.