Vanaf juli 2013 is het donateurschap inbegrepen voor cursisten die deelnemen aan de cursus Intuïtieve Bewustwording 1 (oriëntatie). In het cursusgeld voor de cursus Intuïtieve Bewustwording 1 is ook een gedeelte van het donateurschap (september t/m mei) inbegrepen. Dat houdt in dat u voor de tweede helft van het volgende kalenderjaar (juni t/m december) nog een nota ontvangt met het resterende deel van de bijdrage, of u geeft toestemming voor automatische incasso (bij voorkeur).

De Intuïtieve/geestelijke Bewustwording bij Espirit is samengesteld uit vier onderdelen. We kennen de oriëntatie cursus (basis), die één seizoen (cursusjaar) beslaat, waarin u kennis maakt met de vele gaven, die latent in de mens aanwezig zijn, en de basis-esoterie, de kosmische kennis.

Lees de reviews van enkel cursisten.

 

Wilt u de gaven verder ontwikkelen, dan kan dat in de cursus Intuïtieve Bewustwording 2 (vervolg). Deze vervolgontwikkeling duurt drie jaar en bestaat uit de modules A, B en C.

Hierna kan men nog de cursus Intuïtieve Bewustwording 3 (gevorderden) volgen, die ook uit drie modules van een jaar bestaat en waar meer uitdieping van de hogere esoterie bij komt en wordt afgesloten met het eind-certificaat.

Na afronding van elke cursus wordt er een certificaat afgegeven, mits er voldoende lessen zijn gevolgd. Indien u tijdens de driejarige cursus een onderbreking wilt, krijgt u voor de gevolgde modules een deelcertificaat. Dit certificaat dient u te overleggen als u weer verder wilt gaan.

Daarna is er de mogelijkheid om door te gaan met de contactavonden voor oud-cursisten, die bij voldoende belangstelling elk seizoen wordt gehouden. Opgave hiervoor bij de cursusadministratie of zie achterin het programmaboekje.

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.