Terug naar de pagina Nieuws

Inspiritatieve kerstrede (Profetie) door Elly Breed 15-12-2017

De mens, schepsel van God, kreeg een lichaam, waarin God zich zal zou gaan openbaren, beetje bij beetje, opdat hij zou zijn over de wereld, met zijn licht en zijn Liefde het universum in zijn armen zou nemen en kon staan en gaan waar hij wilde. De mens die die weg zelf moest vinden, het zaad werd gepland. Het zaad het plasma van jou Zijn, jouw Geest in de beginne vanuit Gods Liefde, daalde af en ontving daar de zielenkracht, om zich waar te maken op deze aarde en zich te kunnen uitdrukken en Zijn, had hij een lichaam nodig. En zo werd het lichaam geboren op de aarde waarin Ziel en Geest leefde. Eigenlijk als een zaadje net gepland in de tuin van Eden, want zo is de wereld, eigenlijk een paradijs is onze aarde, waarin prachtige mooie bloemen mogen groeien, ter ere en glorie van God en ook van de mensen. Zo waren wij dus ook als dat zaadje gepland, ziel en Geest in ons lichaam wat ons werktuig werd, waarmee wij moesten gaan ervaren. De Geest die bracht alle ervaring alles wat hij moest gaan leren en doen op de Ziel over en zo de Ziel op het lichaam, opdat hij zelf zou gaan leren, gaan groeien en ervaren wat het was om God te zijn, Licht te zijn, werkelijk een kind van Liefde, zodat die Liefde zich zou verspreiden Vergeten zijn wij dat, waar we eigenlijk voor gekomen zijn naar aarde, waarop wij hier geboren zijn om het Christuslicht in ons zelf te openbaren.

Jezus liet ons dit zien. Christus, de God in de mens, in de mens Jezus als voorbeeld voor ons, hij profeteerde hierover, hij was de grote profeet, maar hij zegt buiten God is er niets, dus reik naar God en laat mij jullie voorbeeld zijn. Ik laat jullie zien hoe je dat licht in je door alle strijd, pijn en lijden die ons het leven biedt, zo moet je immers leren, zo moet je doorgaan om dat licht te leren kennen. Te leren zien wat niet goed is en uiteindelijk zien, dat wat niet goed is, eigenlijk wel goed is, want dat is lering om zo te leren om het licht in jou waar te maken, God tot leven te wekken. De geboorte van het Christuslicht, Jezus liet ons zien, wat bijzonder.

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, maar Jezus zegt dat hoeft niet, alstublieft wordt wakker mensen, het is misschien iets heel nieuws wat wij u brengen, maar wordt wakker. Wat het feest is en inhoudt, is de geboorte van de Christus in de mens, te allen tijden geweest en zal altijd zijn. De ziel en Geest van de mens heeft een lange weg moeten doorgaan en doorstaan, veel strijd moeten overwinnen telkens weer tegen kwade machten en krachten, om zo te zien dat hij de macht en de kracht heeft om alles te overwinnen, samen met de engelen, de Cherubs en Cherubijnen die heel dicht bij ons zijn om ons te begeleiden. Engelen van het Licht, die er altijd zijn om ons dat zetje in de rug te geven, we staan niet alleen, want ook zij zijn kinderen van het Licht, die ons zijn voorgegaan en niets liever willen dat wij wakker worden en ook dit gaan zien, wie we werkelijk zijn en waartoe wij op aarde zijn. Natuurlijk wordt er gezegd, als ik aan mensen vraag dan zeggen ze vaak om God te dienen, zij die gelovig zijn. Natuurlijk om God te dienen, om dienstbaar te zijn aan het Licht. Dienstbaarheid uit Liefde. Wat is God, God is Liefde, dus dienstbaar zijn uit Liefde is God tot leven brengen. Niets anders als dat wordt daarmee bedoeld, dienstbaar zijn uit Liefde is God tot leven brengen en telkens weer als dat Licht tot leven komt en uit werkelijke Liefde gediend wordt naar je medemens. De wereld, al wat leeft is God levend in jou, schijnt dat Licht met volle stralen naar de ander toe en ze kunnen dat voelen. Denk niet dat is niets, nee dat is werkelijk Lichtenergie, een kracht die de mens opwekt, die alles opwekt en tot leven brengt. Niet alleen Jezus kon dat, hij liet het ons zien hoe wij dat kunnen doen. Hij is het grote voorbeeld en we zijn dankbaar dat hij op aarde is gekomen, maar hij zegt: vier nu niet dat ik op aarde ben gekomen, maar vier elk jaar dat het Licht in jou steeds meer tot wasdom komt. Dat de mensheid wakker begint te worden, vier het, zo als wij dat vieren daarboven, is het altijd weer feest telkens als iemand tot bewustzijn komt, tot bewustwording komt. We zeggen bewustzijn, dat het Zijn komt tot bewustwording, die gaat zien, die gaat ervaren, die gaat leven naar dat wat hij heeft ervaren en geleerd, dat is de bedoeling, anders niet.

De mens is niet alleen een lichaam, de mens is de Ziel en de Geest. En de Ziel en de Geest zijn een deel van God, waarvan eens ook de Ziel wordt afgelegd, als we zover zijn. Het gaat in drie fases, het lichaam wordt afgelegd als wij sterven, daarna leggen we de Ziel af als we zover zijn en onze ervaringen Lichtervaringen hebben gemaakt, waarna de Geest over blijft, die kan samensmelten met het Goddelijk Zijn. Dat is het leven, dat is de bedoeling van ons Zijn op aarde. Is het onmogelijk? Nee, het duurt wel eeuwen, de weg van de Ziel om al zijn ervaringen op te doen. Het lichaam hebben we nodig om in de stof te kunnen leven en met de materie om te kunnen gaan, maar de Ziel die herkent, staat in contact met de Geest, met God in jou, niet ver weg maar in jou. Dus als je stil bent, kun je de stem van het Licht horen, dan zelfs is de Ziel stil en buigt zich voor het Licht van de Bron. De Bron van Liefde en Leven die in ons allemaal leeft. De geboorte van Licht, het Christusbewustzijn, de nieuwe tijd. Misschien een nieuwe boodschap op aarde die nu gebracht wordt. Maar alstublieft, deel het uit, zeg het voort, want het gaat niet over de geboorte van Jezus, maar het gaat om de geboorte van uzelf, van het Licht, de Liefde in ieders Zijn, je ware wezen leren kennen, die je werkelijk bent. En als je eens wist hoe mooi je bent, Licht, Liefde die alle strijd aan kan op aarde. Alleen je vergeet het, je gaat twijfelen aan jezelf, ben je de weg weer even kwijt. Maar daar zijn de engelen, daar is het Licht, wat nooit verzaakt. God, samen met zijn engelen die hem vertegenwoordigen, sturen ons aan en dat zal sterker worden met de tijd, sterker en sterker en weet dat je het gaat voelen, dat je het gaat beleven, als je dit tot je door laat dringen.

Het zaad wordt gepland in moeder aarde en moet soms zijn strijd voeren daar, om boven die aarde, de materie uit te stijgen, net als de Ziel dat moet doen. Zijn strijd voeren om boven de materie uit te stijgen, de aarde, de stof, dat wat ons in zijn macht heeft om tot bloei te komen en tot wasdom te komen, hetzelfde als met het zaadje in de aarde waar uiteindelijk die mooie bloem uitkomt, maar ook die moet een strijd leveren naar boven toe. Maar weet je, eenmaal boven de aarde heft hij zijn kopje, de bloem, naar boven om het Licht te ontvangen. Wij laten ons vaak meesleuren, doen het hoofd naar beneden en hebben het moeilijk en zijn vergeten dat het Licht in ons is, altijd. Dat we kinderen van God zijn, dat iedere strijd die gestreden is, tot overwinning leidt. Telkens weer geboorte van het Licht, de weeën zijn heftig en met grote golven en getijden op en neer, heen en weer, het trekt zich terug en komt weer terug. Iedere vrouw die een kind gebaard heeft, weet hoe dat voelt, zo is ook het leven. Het baren van het Christuslicht, maar telkens weer openbaart zich dat sterker en sterker, tot daar dat hoofdje te zien is van het kind, tot daar het bewustzijn komt en wij gaan zien wat Licht is, een begin van bewustwording, wie zijn wij. De weg terug die is er niet, want eenmaal op deze weg gezet gaat hij voort. Toch zijn er nog mensen, die er niet van willen weten, zij zijn geen kinderen Gods? Hoe kan dat nou dat zij dat Licht afwijzen en toch gebeurt dat.

We hebben allemaal een vrije wil gekregen van God en God rust niet tot dat al zijn kinderen weer op weg zijn, in dat Licht komen, thuis komen, God rust niet eerder, want dat is de bedoeling. Doch soms gebeurt dat niet op deze aarde en in de levens hier op aarde, soms worden zij die het niet tot zich kunnen of willen nemen op een andere koers gebracht en stoppen de incarnaties op moeder aarde en worden naar een andere dimensie toe gebracht, waar zij verder mogen groeien en bloeien op hun tijd, met alle hulp steeds weer van de engelen en van allen die met hun Zijn, maar op hun niveau, zodat zij het beter aankunnen. God is Liefde en sluit niet de deur voor geen van zijn kinderen, voor niemand niet. Ook zij zullen de geboorte van het Christuslicht mogen ervaren, alleen met een langere weg en niet op moeder aarde. Klinkt misschien logisch, misschien zegt u van ach ik dacht de mensen allemaal op aarde zouden wonen. Ja, als mens wel, als mens wonen wij hier op aarde, maar Ziel en Geest kan ook elders incarneren, als dat beter is voor Ziel en Geest dan hier op aarde. Want weet u, dit moet doorgaan, dit kan niet meer gestopt worden, dit proces zoals ik net al zei, het gaat door en door en door en zij die uiteindelijk niet mee kunnen komen worden met Liefde naar een andere sfeer toegebracht, maar de aarde zal verder gaan, met die mensen in bewustwording, zodat ook moeder aarde in een andere dimensie terecht komt, zoals wij allen in een andere energie komen, uiteindelijk in harmonie.

Diep in ons hart willen wij niets liever, weten we dit, we willen in Vrede en Harmonie leven. We willen dat Christuslicht weer in ons terug hebben. Natuurlijk, velen wachten op de geboorte van Christus, van Jezus zeggen dan op aarde weer terug, maar Jezus de Christus is Jezus de Godsmens. Christus is de Godsmens en zo zijn wij dat ook. Het Licht is God in de mens en wij zijn ook de Godsmens, de Christus, Jezus als voorbeeld, ook wij zullen tot dit Christuslicht terugkomen, het in ons openbaren en God erkennen en kennen, zoals hij is in heel Zijn glorie en heel zijn Zijn, stralend als een Licht van Vrede en Liefde in ons hart, die velen zullen aanraken. Die de macht en de kracht hebben om moeder aarde met elkaar weer tot een paradijs te laten worden, van Vrede en Liefde. U snapt als het Licht niet kan gedijen hier op aarde, dan dooft het uit en dan zeggen we wel eens (de mensen) de aarde vergaat. Dan zou je kunnen zeggen, de aarde vergaat, het mensdom sterft uit want dan kunnen wij hier niet gedijen zonder dat Licht, maar dat zal niet gebeuren, vandaar de scheiding dat wij noemen het oordeel, het laatste oordeel in uw bijbel. Het laatste oordeel waarbij de Zielen gescheiden worden van de Zielen die wel in dat Licht wandelen en de bewustwording tot zich nemen. Maar het is niet zo dat zij in vergetenlijkheid worden gedompeld, want God is Liefde. Te allen tijden Liefde, nooit vergeten, ook zullen zij het Licht eens vinden, de geboorte van het Christuslicht. Wat openbaren wij allemaal. Wij hopen dat u allen het aan kan, al zal er in de komende tijden nog veel meer geopenbaard worden van dat wat er gaande is met de aarde en dat wat de bedoeling is van de mens. We kunnen het niet genoeg vertellen en het wordt tijd dat mens gaat begrijpen dat het Licht nabij is. Dat de Liefde in hem leeft, dat hij nooit alleen is, dat hij gedragen wordt met alles in hem, goed of minder goed, want licht en donker hoort nu eenmaal bij elkaar. Er is ook een tijd voor rust, een tijd voor bezinning, daarvoor zijn soms de schaduwzijden van het leven, maar denk niet dat het Licht er dan niet is, want juist als de schaduwzijde aanwezig is, is het Licht meer nabij dan ooit om te helpen om u er doorheen te helpen, te herinneren aan die u bent, die u altijd zult zijn, eeuwig en voor altijd de Christus het Licht van God in de mens, wat geboren gaat worden. En als het Christuslicht daar is, dat stapsgewijs zal gebeuren, dan zien wij de geboorte weer van dat wat is van God op de aarde, van de Liefdeskracht die alom zal zegevieren. Een kracht die niets te boven gaat, want niets kan daarboven uit, want de Liefde is God en buiten God is er niets.

Misschien goed om dat iedere dag te herhalen, buiten God is er niets, zodat u leert begrijpen dat u deel bent van God, Licht uit Licht, één en altijd geweest. Aan u om het weer te herkennen om de Godskracht op alle fronten te ervaren, door de stof heen, weten dat niets het kan tegenhouden, dat de Liefde u door alles heen stuurt. Grote golven, getijden, eb en vloed horen bij het leven, de zon en de maan, al wat is, is leven, is deel van God, is Licht, is Liefde. Als u daar naar kijkt, naar de maan, als u kijkt naar de zon, als u de natuur ervaart en gaat kijken, start met helder te zien, doe de kleppen af en kijk naar het wonder van leven, om u heen kijk hier hoe krachtig deze ster van Bethlehem, hoe krachtig het Licht is in uw naasten in dat wat is. Stop met blind zijn, met het niet willen zien, maar open de ogen voor het Licht, het Licht hebben we nodig, we kunnen niet zonder, anders is er geen leven. Licht maakt levend, dus sterf niet voor uw tijd, maar leef en als de tijd is gekomen om uw lichaam af te leggen, dan gaat u door in Liefde en in vrijheid, want u bent eeuwig. De Ziel doet weer nieuwe ervaringen boven op, totdat hij weer zover is om zich een stoflichaam aan te meten en weer verder te gaan in de wereld, moeder aarde, die zich openstelt om een ieder te ontvangen, alleen wees lief voor moeder aarde.

Zo is het goed. Genoeg gebracht, genoeg bezinning, tijd voor nadenken. Het Licht met het kerstfeest te laten stralen als u met elkaar thuis bent, misschien in de kerstnacht, naar een kerk gaat en kijk dan met elkaar, als u zingt met uw hart, hoe het Licht zich kan openbaren naar waar het soms duister lijkt, komt het Licht tot leven. Zo leef in Liefde, open uw ogen en wij wensen u een kerstfeest vol Licht, vol Liefde, de warmte van het hart en de geboorte van uw Christuslicht, zoals Jezus ons liet zien zoveel jaren terug hier op aarde, dit is wat hij wilde openbaren aan de mens dat als we iets vieren, dat we dat vieren, de geboorte van het Christuslicht. Hij zegt ik ben onbelangrijk daarin, maar het Licht is God, die u zult dienen en eren en in u hart zult toelaten, niet mij, ik ben er, ik ben al met u en zal niet rusten samen met de Vader om het Licht tot leven te brengen, om te dienen en samen één mooi Licht van Liefde te zijn. Ik (Elly Breed) dank daarin het Licht, de helpers, de engelen en dank daarin vanuit heel mijn hart daarin God, die steeds meer zal openbaren aan de mensen, de bedoeling van dat wat mag gaan gebeuren en dat het mag gaan komen, de bedoeling van het leven op aarde van de mens, van ons Zijn.

Een spirituele groet, met Liefde.

Elly Breed, spiritueel leidster Espirit

Lees het vervolg: kerstverhaal voor alle tijden

Terug naar de pagina Nieuws

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.