Vervolg

Terug naar de pagina Nieuws

Kerstverhaal voor alle tijden door Elly Breed
 

Op weg naar het beloofde land, het Joodse volk onder leiding van Mozes en Aaron. De vluchtelingen van nu, uit veel landen, op zoek naar de herberg, geborgenheid, waar de nieuwe tijd kan beginnen, opnieuw geboren worden. Een toekomst hebben in het beloofde land van melk en honing, de nieuwe tijd Aquarius – water. Het water zal vloeien en stromen en alles wat verdord, oud en geen leven meer bevat of geeft, zal gereinigd of weggenomen worden. Het laatste oordeel zal plaats vinden waardoor de Christus, het licht, weer geboren mag worden op aarde in de nieuwe mens, en nieuwe aarde, nieuwe dimensie. Nu zijn de weeën aan de gang, en dat is pijnlijk, maar we willen diep in ons met een groot verlangen uitzien naar de geboorte. Het licht in de mens op deze aarde. Rassen versmelten, wie kan nog zeggen, van welk ras dan ook, dat het zuiver is zoals in den beginne? Dat zijn er niet zoveel, en het gaat zoals de bedoeling is. Het is goed om tot een eenheid te versmelten om alleen nog de mens, maar vooral het licht van de Ziel en Geest te zien. Allen zijn we in verwachting van de nieuwe tijd. Geen mens ontkomt daaraan, wat een beproeving voor de mensheid. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Gaandeweg is het water aan het breken. Voor degenen die het licht afwijzen, waarvan de ziel nog in het duister verkeert, die niet wil zien, horen of enige empathie met zijn medemens en de wereld heeft, die zal teruggetrokken worden naar een andere planeet/dimensie om daar dan tot wasdom te komen.

Alle kansen tot bewustwording en groei wordt de mens gegeven, maar hij moet willen zien, horen en voelen en daardoor Universeel worden in het licht en liefdeskracht, om de Christus in liefde in haar geboren te laten worden.

Nu zijn wij op zoek naar het beloofde land, en alle facetten van het leven aan het bijslijpen. Onderweg komen we vele mensen tegen, wie zien we, alleen de buitenkant of het licht, herkenning want licht herkent altijd zichzelf. Wordt weer als een kind, voedt het vertrouwen in je Vader-Moeder God. Er zullen altijd helpers zijn vanuit de Kosmos en op Aarde die de mens door de tijd van geboorte zullen helpen. Ook voor hen is het niet altijd gemakkelijk om erkenning te vinden en gehoor bij de mens op weg. Maar naarmate de tijd vordert, zal dat beter worden en zullen groeperingen zoals deze erkend worden.

*****

Jezus liet ons zien door zijn leven zijn verhaal, geschreven door de apostelen en gegeven door de geest dat dit epistel er één is van alle tijden. Ook nu is het geboorteproces in volle gang.

Drie jaar staat er voor elke maand van zwangerschap, gerekend vanaf 2012, einde Maya kalender. Zwangerschap duurt 9 maanden. 3 is de Monade: Vader, Moeder en Zoon.

2012 plus 27 jaar (3 x 9) is 2039 (39 = 12 = 3 is de Monade).

Dit alles brengt ons naar 2039, wat weer een belangrijk jaar wordt in de cyclus van geboorte. Iedere drie jaar is er weer een bewustwordingsfase naar geboorte afgerond en begint een nieuwe totdat de geboorte van het Christus bewustzijn in de mens een feit is. We zijn nu in de tweede maand van de zwangerschap 2012+6 = 2018.

In de vierde maand van de zwangerschap gaan we leven voelen: 4 x 3 = 12 jaar bij de 2012 wordt 2024. We gaan langzaam aan begrijpen wat spiritualiteit en bewustwording betekent, en daar naar gaan leven.

Zo rond 2040 is er een grote doorbraak van bewustwording, voor ieder te zien die zwanger is van het Christuslicht en is er al veel veranderd ten goede.

*****

Grote veranderingen zullen plaatsvinden waadoor er meer rust of stabiliteit gaat komen. Kijk met liefde en een open hart naar dat wat mag gaan komen. Ja, ook nu is Herodus bezig met de kindermoord, en probeert het Christuslicht, wat bewust aan het worden is in de mens, te doven. We zien vervolging van religies, Moslims, Christenen enzovoorts. Nieuwe dictators staan op o.a. Turkije, maar de meeste moeten het onderspit delven, dit alles zodat de nieuwe generatie mag opstaan en Gods schonende werk verder mag doen. Opdat vrede in de mens mag indalen, waaruit in alle rust het Christuskind geboren mag worden. De volkstelling is nu gaande, wie en waar ben je? Waar sta je voor? En wat moet je nog betalen, karma enz. Velen op weg naar een andere plek (vluchtelingen) daar waar geboorte kan plaatsvinden, door lering van elkaar en één wording. Het licht herkennen in elkaar, het donker licht geven of anders loslaten. En waar niet mogelijk geven we het in Gods handen, zijn wil geschiedde. Waar het licht zal bepalen of, zoals gezegd, zal oordelen. Want iedere ziel bepaalt, door de vrije wil, zijn eigen lot. In deze tijd beleven wij dat we allen op weg zijn naar het beloofde land, trekkend door de woestijn waar af en toe een oase is, op weg naar vrijheid. Maria en Jozef op weg naar Bethlehem en men herkende het licht niet, ze moesten in een grot overnachten, waar het licht geboren werd. Negen maanden gedragen in de schoot van een mens. Zo wees als een kind, God kijkt niet naar veel geld of een mooi huis, of iets dergelijks, maar naar de rijkdom van geest en ziel in eenvoud en liefde. Hij die stand houdt in vertrouwen en het licht laat schijnen, onbaatzuchtig in zijn/ haar leven en mede in het leven van al wat leeft. Volg de liefde dat is het voedsel voor het licht in de mens en je zal zien dat de weg naar het beloofde land is een wereld van licht en vrede een stuk minder zwaar wordt. De weeën die leiden tot het Christus bewustzijn kunnen gedragen worden door de kracht van geloof, hoop maar vooral van liefde. Iedere keer, met elke perswee wordt het lichtkind sterker en zal je steeds meer gaan zien en beleven van de geboorte van de Christus in je. Een wonder van nieuw leven, nieuw zijn, de rups die in de vlinder verandert komend uit de cocon, vrij en stralend, de Gods mens die zijn bestemming bereikt, levend in harmonie zoals bedoeld.

Opgetekend december 2017

Inspiratief ontvangen vanuit God’s liefde  i.s.m.  Elly Breed

Terug naar de pagina Nieuws

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.