Terug naar de pagina Nieuws

Het jaar 2020 spiritueel bezien door Elly Breed 07-01-2020

Het jaar 2019 was een 3 jaar, een pauze jaar, een jaar waarin meer geld werd uitgegeven voor de genoegens van het leven, aan het huis, in het huis, vakantie enz. In een drie jaar geeft men graag geld uit. We zijn ongeveer op de helft van de nieuwe cyclus van 9 jaar.
Het jaar 2020 is een jaar met een 4 energie, waarin het toch echt wel tijd wordt om te gaan bouwen aan de toekomst. We moeten echt aan de slag nu, spijkers met koppen slaan. Plannen maken is mooi en de wereld, de mensheid heeft aardig geprotesteerd en aangeven wat ze niet willen en wat ze wel. Het wordt een intens jaar, we mogen echt gaan doen.

Astrologisch
Dit jaar wordt geregeerd door de planeet Saturnus die astrologisch beperking en frustratie meebrengt, doordat het de mens met zijn neus op onze verantwoordelijkheden drukt. Saturnus is de grote strenge leermeester zonder wie we niets leren, waardoor we in het leven kunnen slagen. Dus de Kosmos zegt het is nu tijd om te doen, jullie kunnen je onvrede blijven uiten en blijven denken dat anderen het moeten doen, maar wordt bewust van jezelf. Wat doe je zelf om het leven voor jezelf, je medemens, en moeder aarde te verbeteren? Kijk en doe je ogen open want doe je dat niet dan is de Saturnus energie streng. Fysiek regeert Saturnus over de huid en het beendergestel, tanden en galblaas. Hij hoort bij het teken steenbok. Woorden die bij Saturnus horen zijn: praktisch, ambitieus, geduldig, betrouwbaar, gedisciplineerd, verantwoordelijk. Rechtvaardig maar streng. De beste dag in 2020 is zaterdag, haar kleur is groen. Haar mineraal is Chrysopaas of Jade en Smaragd.
Haar kosmische toon is A de toon van het hart, en haar metaal lood, zwaar dus. Zoek naar balans.

Numerologisch
Het getal 4 met de sleutelwoorden werk en discipline. Het was in 2019 onrustig, rusteloos in de wereld en in ons land, maar ook in de mensen zelf. We zochten een manier om al wat we hoorden, zagen en beleefden te verzachten. Dus gingen we er op uit en gaven geld uit aan plezierige zaken enz. Maar nu is het tijd om te bouwen en de zaken ferm in de hand te nemen, doelbewust aan vooruitgang werken, de handen uit de mouwen te steken. Organiseren en reorganiseren alles op een rijtje zetten. Er komen manieren en uitvindingen waar beter mee gewerkt kan worden.
We moeten hier en daar een stapje terug doen, weer terug naar een normaal omgaan en goed gebruik van ons geld, dus bestedingsbeperking. We gaan dus reorganiseren, maar heb geduld a.u.b. het kost tijd om alles te realiseren wat mogelijk is, we zijn nog maar halverwege de cyclus. Ook is deze energie van grote invloed op de opvoeding van groot als wel klein. Je moet wat doen voor de kost als je wat wilt bereiken en werken is gezond maakt toekomst energieën aan, want dan bereik je wat. Gevoel en verstand moeten samen worden gebruikt, weg met gemakzucht. De twee van 2020 staat voor samenwerking en tact en de 0 versterkt de energie daarvan. Ik ben mag wij zijn worden want samen bereik je meer. Luister naar elkaar dat is de voortrekker van de nieuwe tijd. De 2 zal vol broederschap voorop gaan wordt bewust van wie je bent, hoe je functioneert en wat je doet.

Kabballistisch
De 20 van 2020 betekent hoofd, dus nadenken voor je wat doet. Vier is het getal van volledigheid en de manifestatie van het licht. God scheidt het licht van de duisternis. Zo zien we ook al is het streng en moeten we weer aan het werk en ons disciplineren, (ofschoon daar niets mis mee is) is het ook spiritueel een belangrijk jaar voor de mensheid. Het is een getal van gaan begrijpen en orde scheppen en voor de sleutel die vele deuren zal openen die voor de niet spirituele mens gesloten zijn. Vier betekent ook deur. Het rechte pad bewandelen en niet meer met bogen er omheen lopen. Ieder op zijn eigen wijze gaan doen vanuit het hoofd en hart. Het pad waarlangs de kracht van de geest en de goddelijke bedoelingen vloeien. Zo kunnen we de druk van de materie aan, en leren er beter mee om te gaan. Dan geeft de vier- hoek minder stagnatie van energie, net zoals het lange kruis met de vier punten het symbool is van de pijn van de materie. We leren er goed of beter mee om te gaan dit jaar. Ook de naam Gods kent vier letters door alle oude religies beschreven, zoals Thet-Alla-Sire-Orsi- Abdi-Oeog-Esar-Deus. Van Egypte tot en met de Latijnen. In het Engels hebben we Lord, in Frans Dieu en in het Duits Gott. De trillingen, energieën zijn solarisch, de zon, en worden altijd als gelukkig beschouwd. De vier staat Kosmisch voor sterkte, macht, wijsheid, vastheid. Samen met God de Kosmos klaren we het en zal de mist optrekken.

Tarot
Kaart 4 De Keizer.
Wijs, streng, vriendelijk en met wijsheid zal hij regeren. Het betekent de macht hebben over jezelf en het leven, hij staat ook voor het mannelijke de vader, moeder aarde, de materie. Ik trek zeven kaarten: 6, 10, 11, 21, 14, 11 en 0. Het wordt tijd dat we uit de cirkel stappen in 2020, die ons al vele jaren vasthoudt, niet meer bang zijn, maar durven doen. De sleur doorbreken en patronen veranderen. Het is belangrijk dat we nog steeds onze stem laten horen, dus protestacties wereldwijd. En dat we gaan praten met elkaar, om daarna in actie te komen. Knopen doorhakken in onze kleine conflicten, maar ook wereldwijd. Wat je zaait zal je oogsten, laten we ons daarvan bewustzijn. Het kaf zal ook dit jaar van het koren worden gescheiden, en zij die open willen staan voor veranderingen en luisteren, zullen zegevieren. God scheidt het licht van de duisternis. Natuurlijk is er ongeduld onder de mensen het gaat niet snel genoeg de verbeteringen. Maar durven we hiervoor in te leveren? Wetende dat het goede voor allen daaruit voortkomt? Heb geduld, het wordt stapsgewijs beter, als we maar groot willen zien. De zaadjes zijn geplant we zijn halfweg en het recht zal zegevieren. Ja, we moeten streng zijn en er mag wat meer discipline zijn. Het is ook allemaal niet leuk wat er gebeurd in de wereld, maar op zoek naar licht , liefde, vrede en balans valt er een hoop te leren, kosmisch als wel materieel, geestelijk, lichamelijk, gevoel en verstand en over Moeder Aarde. Aan het eind van het jaar zeggen we: het was best weer intens, maar we zijn nu echt onderweg naar vrijheid en afwisseling, dat is de volgende stap. Het komt goed en we staan niet alleen, de wereld ligt aan onze voeten en het is echt aan ons, verbonden met de stralen van God’s licht dat we weer de bedoeling van alles en de weg zullen gaan zien, voor ons eigen leven als wel in de wereld. De oudste zielen zullen velen voorgaan en extra licht en inspiratie ontvangen. Het accent wordt gelegd door God en zijn hiërarchieën verbonden met Saturnus en op werk en discipline, denken, luisteren en het hart. Groen is haar energie, het opent deuren, of houden we de deur gesloten? De toon A laten wij horen als de deur niet wil openen, het is de klank van het hart. En als hij open is, laat God het licht naar binnen stralen dat al wat angst en onrust zaait verdrijft en dan de weg voor jou of de wereld laat zien, of jou helpt begrijpen. En daar kunnen we wat mee in het groot voor de wereld of in het klein ons leven, beiden belangrijk. Vele oude zielen zullen meer licht energie ontvangen om deze kennis uit te dragen en een steun te zijn voor al God’s kinderen. Werkend om zijn plan van liefde en vrede, èènwording te helpen voltooien. Liefde is nooit blind zo zal er heel veel liefde en healing nodig zijn dit jaar. Vervolg uw vredesmeditaties en zing de klanken stijgen op tot tonen die allen raken. Durf met mij te lopen hand in hand het hart liefdevol verbonden. Zo kan mijn stem weer gehoord worden. En zal het oog weer God’s heerlijkheid zien. U bent gekluisterd aan tijd verbreek deze en zie de eeuwigheid waarin God’s werken worden voltooid dan is het goed zoals het gaat. U geeft aan hoelang u nodig heeft om te Zijn. Door lering te brengen streng maar liefdevol werken we mee met de lichtwording der schepping om samen te versmelten tot èèn. God’s liefdevolle zegen is met u allen. Je vriend Jezus de Christus.

We vragen God’s zegen en liefdeskracht om de mensen te leiden door alle veranderingen heen. Leer ons samen te werken aan een wereld waarin het Christuslicht geboren mag worden in de mens. We vragen liefdeskracht en inzicht voor de leiders van onze wereld om de juiste keuzes te maken en te luisteren naar de mensen. Help ons om dienstbaar te zijn en leid ons in bewustwording van U ons Bron en onszelf. Zegen Espirit uw centrum van licht en bewustwording en allen die haar leiden, haar donateurs en bezoekers. Dat uw liefdeskracht hen mag leiden en onderwijzen in waarheid en wijsheid om zo mee te werken aan een wereld, een mensheid van licht, liefde en vrede.

Ontvang nu God’s zegen.

We zingen nu samen We shall overcome.

Ik wens U mede namens allen vanuit God’s werelden en Espirit een gezond, gelukkig, vreugdevol en voorspoedig 2020 toe vol bewustwording en liefdeskracht.

Spiritueel leidster Elly Breed

Terug naar de pagina Nieuws

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.