Lezing Espirit De Corona Pandemie crisis 2020 door Elly Breed

13-10-2020 Lezing Espirit: De Corona Pandemie crisis 2020 door Elly Breed

Zoals we begin dit jaar al vertelde op de nieuwjaarsbijeenkomst, wordt 2020 geregeerd door de planeet Saturnus, die beperking en frustratie met zich mee brengt. Het drukt de mens met zijn neus op onze verantwoordelijkheid. Saturnus is de grote en strenge leermeester, zonder haar zouden we niets leren, waardoor we in het leven kunnen slagen. De energie is rechtvaardig maar streng. De hele oude zielen zullen velen voorgaan en extra Licht ontvangen, het woord brengen, in doen en laten.

Vele verhalen doen de ronde over Macht overname enzovoorts, ik wil en mag ze vanavond niet herhalen. Het ene medium na het ander weet te vertellen waarom Corona hier is en wat voor vreselijks de Kosmos met ons voorheeft. Helaas zijn de meeste geen oude zielen met oprechte verbinding het “Zijn in” God, want dan zouden ze Liefde en Bewustwording prediken in plaats van angst en vernietiging. Ook in 2012 zou de aarde vergaan, maar het was het ingaan van een nieuw tijdperk. Dus laat hier vanavond Licht zijn, Hoop en Vertrouwen, een open mind en Gods Zegen.

We luisteren nu eerst naar Conquest in Paradise en zingen deze in ons hart mee.

Vanuit China verspreidde zich het Corona virus. Er zijn altijd pandemieën en epidemieën geweest, dat hoort bij de evolutie – gaat de mens te ver, dan veroorzaakt Hij chaos – vervuiling in gedachte, woorden en daden – waardoor ziekte en verderf ontstaat. Hierdoor worden wij aangespoord om te veranderen – te verbeteren – te leren hoe het beter kan, te evolueren, te zuiveren.

Overdaad schaadt, we wilden meer en meer en meer. We vervuilden moeder Aarde – de wateren. We deden aan ontbossing en misbruikten de natuur – de lucht – de dieren enzovoorts. En ons Zijn was meer gericht op eigen Liefde dan op “de Liefde”, die spaarzaam is met energie, wil delen – tevreden is – rein – oprecht en eerlijk is. En geen meer en meer en meer behoefte, maar genoeg heeft om in Respect en Liefde te leven met al wat leeft, Universeel. Zijn, Eenheid, Vrede.

We leerde wat het Ego kan doen, als het zich loskoppelt van het positieve ‘Ik Ben’ en zien hoe dat verkeerd kan gaan. Waaruit we nu leren hoe het anders kan, als we de energieën positief gaan gebruiken tot welzijn van allen, dit onder lering van de planeet Saturnus – streng maar rechtvaardig – onszelf beperken, rijk met wat is.

Griep epidemieën zijn er al zo veel geweest, maar nu is het echt tijd om ons neus te drukken, op vervuiling van Ziel en Lichaam, moeder Aarde enzovoorts. Positief is dat Bedrijven leren dat digitaal vergaderen zo gek nog niet is, minder zakenreizen, en zeker vlieguren. Dus minder luchtvervuiling en een beter gebruik van de computer. Het één heft het ander op, niet en en, dan zijn we de grote vervuilers en daar ontstaan virussen en bacteriën uit.

Thuis werken zal blijven, dus dank God, minder verkeer op de weg, minder files, minder CO2 uitstoot. We gaan de juiste formule vinden.

We willen geen langdurige beperking van onze vrijheid, van ons doen en laten, we koesteren onze Vrijheid, maar voor het groter geheel kunnen we ons toch disciplineren. Er is een redelijke kans dat we over ongeveer een half jaar weer bij normaal zijn. Maar wat is normaal, toch ook niet zoals het was, de wereld op zijn kop, dat was niet alleen dit jaar, het is wel naar een climax gegaan. Het is te veel om op te noemen alle wanstanden in de wereld, maar uit Chaos komt langzaam Harmonie, want we leren en moeten verder gaan met dit nieuwe concept.

De hele economie ombouwen heeft geen zin, dat kost te veel banen en faillissementen, maar een goede steun is nodig om hier doorheen te komen, op weg naar het oude/nieuwe normaal. We mogen leren vooruitzien en grootser te denken, met een goed einde in zicht. We leren steeds meer om het Corona virus onder controle te krijgen, net als bij vele andere virussen en in de toekomst uit te bannen door reiniging en zuivering van gedachte – Woorden en Daden en Leven. Als we weten en vertrouwen dat het goed komt, durven we ook weer meer te besteden, wat de economie ten goede komt en te reorganiseren. We leren beter omgaan, spiritueel met de natuur, en met haar samen te werken, niet te misbruiken voor eigen genot. Dieren lief te hebben alom, in plaats van op te eten en meer te fokken dan we consumeren in eigen land. Boeren protesteren – veel Ik – en te weinig Wij. Al wat leeft is één. Gelukkig is hier ook een kentering te zien, Saturnus werkt hard.

Het tij van meer – meer en meer – groter en grootser- Ik ben groot en jij bent klein – machts misbruik, vervuiling en misbruik van Moeder Aarde, de natuur en de elementen, Water – Lucht – Vuur – en Aarde, tekort aan liefde, begrip en respect. Het begint te protesteren en te laten zien wat we hebben aangericht. Het wil ons wakker maken en terugvoeren naar het echte leven – van tevredenheid, vrede in onszelf – eenheid – bewust van Liefde in samenwerking met Kosmos en Aarde, in balans.

We kunnen en mogen onszelf niet loskoppelen, dan werken we aan vernietiging. Vanuit de Kosmos ontvangen we de Energie – de Levenskracht, de Inspiratie door het Licht gegeven met een intense Liefde.

In Beweging komen, de energie gebruiken ter ere van de Bron, het Leven, scheppend werken en bewust van je Zijn, Doen en Laten. Nu even met de flow meegaan, zo nodig een mondkapje op, wees voorzichtig en heb jezelf lief, evenals je medemens. We hebben het zelf weer in handen, zoals altijd. Wat je zaait zal je oogsten. Volg je Hart en weet dat hieraan een einde komt. Jij kan die tijd langer of korter laten duren. Mediteer, bid en zend Lichtkracht uit, denk positief en help de angstige en eenzame mensen en de ik-gerichte mens door bewustwording. Hierdoor helpen we de Engelen en Intelligenties uit Gods sferen, weg met de angst, hoe moeilijk deze tijd ook is, blijf positief en zie het goede ontstaan uit de chaos.

We zien de grote macht van Amerika – gesjoemel onder elkaar – Trump – Biden, geen enkel respect voor elkaar, dus ook niet voor de mensheid, alleen op het Ik gericht, Kijk mij nou. Zo ga je niet met elkaar om, geen goed voorbeeld.

Dan is daar onze regering die een beroep doet op onze eigen verantwoordelijkheid, maar vele mensen zeggen, zo’n 20%, blijkt dit niet te kunnen dragen. Zij zijn het product van de Ik maatschappij – samenleving en zijn erg op zichzelf gericht. Zij kennen het geheel overzicht nog niet aan en het Wij Zijn. Ze zijn nog erg bezig met het ‘Ik Ben’ om deze energie te leren, positief en tot heil van allen te gebruiken. Deze mensen hebben moeite met regels, maar zij bepalen wel het beeld, want zij vragen de aandacht, door hun protesten en acties, soms agressief.

De Liberalen wijzen ons graag op onze eigen verantwoordelijkheid, maar omdat vele mensen deze nog niet kunnen dragen, vragen ze om duidelijkheid en het liefst zo doorgaan. Inmiddels weten we dat dat niet kan. De goede koers varen en vinden is niet gemakkelijk. Zeggen ze dat iets moet, dan komen we in opstand, en zo niet, dan weten we niet wat te doen en is er ook onzekerheid en verzet. Maar voor asociaal gedrag wordt een hoge boete betaald. Meer besmettingen en dus beperkingen. Als mensen zich gewoon aan de regels zouden houden, dan is er veel mogelijk, bijvoorbeeld horeca en zo veel meer en is het virus sneller onder controle.

Hoeveel plagen en pandemieën zijn nog nodig om onszelf te disciplineren en volwassen te worden. We zien alle elementen die ons wat duidelijk willen maken zoals:
Water: water is nodig en is een grote levensbehoefte, het reinigt en zit vol levenskracht. Wat zien we – vervuiling van water – emoties, angst – geen zelfvertrouwen, we verdrinken er soms in. Water is goed voor ons – drink voldoende – neem een bad als de zorgen te veel worden – reinig. Maar we zien ook de overspoeling van water over de Aarde.
Lucht: vervuiling – CO2 – schone lucht is nodig om te leven. Adem in – Adem uit. In de schone lucht zit het kosmische voedsel, energie, die zuivere gedachten geven en Liefdeskracht – Adem diep in – Adem diep uit.
Vuur: liefde – liefde voor het leven, voor al wat leeft. We zijn deel van de natuur. We zien bosbranden enzovoorts en oververhitting door passie en hartstocht waarin de Liefde vergeten wordt. Balans, teveel zon doet verbranden, leef in Liefde en Harmonie.
Aarde: aardverschuivingen – vulkaanuitbarstingen – modderstromen enzovoorts. Wat creëren wij uit Liefde – de energie omzetten tot een materieel welzijn en balans. Wij zijn Gods scheppers, ZIJN/HAAR handen en voeten, vanuit HAAR energie is alles mogelijk en kunnen wij een Vrede volle en Liefde volle wereld scheppen.

Dus wordt wakker uit de illusie en maak een nieuw begin vol vertrouwen zonder die eeuwige angst, maar door bewustwording van jezelf. Wat doe jij? En draag je bij aan jou Zijn en daarmee tot dienstbaarheid van al wat leeft. Ben je je daarvan bewust, dat het niet alleen om jou draait. Geef en er word je gegeven. Vraag en het antwoord is daar. Klop op de deur, die dicht lijkt en hij opent zich tot hulp van jouw Zijn, het Leven dat wat je nodig hebt om in vrede en bewust te leven. Dus luister – voel en zie met het hart, niet naar wat je wilt zien, maar naar wat is.

Kun je dat niet en ben je maar niet tevreden, zal je weer een stap terug moeten en kijken naar jezelf in stilte. Wat heb je over het hoofd gezien. Innerlijke of materiele strijd hoort daarbij, zodat je de Vrede vindt en deze zal koesteren en tot Heil maken voor jezelf en als wat leeft.

Denk positief – vol licht en zie en ontvang Gods Zegen. 

Met liefde – verbonden met Gods Liefdevolle Woord – Elly Breed