Intuïtieve Bewustwording

Eén van de doelstellingen van Espirit Lelystad is om mensen ‘bewust’ te maken, weer te leren luisteren naar hun hart, naar hun intuïtie (en wat minder naar het verstand). De cursus Intuïtieve Bewustwording is een mooi hulpmiddel hierbij.

De Intuïtieve/Geestelijke Bewustwording bij Espirit is samengesteld uit vier onderdelen:
- Intuïtieve Bewustwording 1 (basis)
- Intuïtieve Bewustwording 2 (vervolg)
- Intuïtieve Bewustwording 3 (gevorderden)
- Esoterie.

De Intuïtieve Bewustwording 1 (basis-/kennismakings-cursus) is zo samengesteld dat de deelnemers in één jaar kennismaken met het hele scala aan spirituele vermogens, zowel theoretisch als praktisch. De cursus zal gedurende het cursusjaar worden afgewisseld met een lesavond Esoterie (kosmische kennis) waarop thema’s als, God en Jezus, en Gedachtekracht worden toegelicht en besproken.

Wilt u de gaven verder ontwikkelen, dan kan dat in de cursus Intuïtieve Bewustwording 2 (vervolg). Deze vervolgontwikkeling duurt twee jaar en bestaat uit de modules A en B.

Hierna kan men nog de cursus Intuïtieve Bewustwording 3 (gevorderden) volgen, welke uit drie modules van een jaar bestaat en wordt afgewisseld met de hogere Esoterielering (Kosmische kennis). Deze cursus wordt afgesloten met het eindcertificaat. Het geheel geeft u na afronding een goed inzicht in uw Zijn, talenten en gaven. De bewustwording/spiritualiteit en de wijze waarop u dit in praktijk kunt brengen in uw leven. Indien u tijdens de twee- of driejarige cursus (vervolg of gevorderden) een onderbreking wilt, ontvangt u voor de gevolgde module(s) een deelcertificaat. Dit certificaat dient u te overleggen als u weer verder wilt gaan.

Meer informatie over deze cursussen.

Lees hier reviews van diverse cursisten.