Cursusvoorwaarden

Inschrijving

Inschrijving voor cursussen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier of via internet. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging. Bij inschrijving dient u € 20,00 aan te betalen. De inschrijving voor de cursus is pas definitief als de aanbetaling is voldaan. Indien de door uw gewenste cursus is volgeboekt kunt u op de wachtlijst worden geplaatst voor de volgende cursus. Het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd indien u hier geen gebruik van maakt. 

Cursusduur

Inschrijving geldt voor één cursusjaar. Het cursusgeld is per cursusjaar verschuldigd. Na een onderbreking van de cursus dient u zich OPNIEUW in te schrijven voor het vervolg. Bij de meerjarige cursussen is er een automatische inschrijving voor het vervolg.

Cursusgelden

Het restant van het cursusgeld dient te zijn betaald op ING rekening NL38 INGB 0000 7541 90 t.n.v. Espirit, Hoek van ’t IJ 29 Lelystad, of contant te voldoen op de cursusavond vóór aanvang van de eerste les. Bij éénmalige incasso wordt het cursusgeld ca 2 weken voor aanvang van de cursus geïncasseerd en kan niet worden herroepen. Waar korting is vermeld, is dat alleen van toepassing voor donateurs.

Annulering

Annuleringen dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de cursus administratie door te geven. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Restitutie van het cursusgeld kan alleen worden verleend als de vrijgekomen plaats kan worden opgevuld. In geen enkel geval wordt de aanbetaling terugbetaald. 

Algemeen

Cursussen gaan alleen door als het vereiste aantal deelnemers is bereikt. Bij onvoldoende deelnemers houdt Espirit zich het recht voor de cursus uit te stellen. Bij uitstel door Espirit, blijft u op de deelnemerslijst staan en wordt de cursus ingepland op een latere datum als het vereiste aantal deelnemers is bereikt. 
Weekend cursussen zijn exclusief lunch. Voor koffie, (kruiden)thee, bouillon en fruit wordt gezorgd.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.