2022-05-31 Pinkster Overdenking - door Elly Breed

En God zond de Kracht van Zijn geest naar Zijn apostelen en daarmee de mensheid, zodat zij Zijn
werken zullen volbrengen. En via God’s geest verbonden met hun geest, weer het woord -zijn
stem- leren verstaan. En het woord is vlees geworden, kan weer in de stof nederdalen en grootse
werken verrichten.
Geestkracht de kracht van de geest God’s geest verbonden met de natuur – Moeder Aarde- houd
de aarde eens vast, een hand vol grond uit je tuin en voel de verbintenis, wees stil en voel haar
oerkracht, haar geestkracht. Ga rustig aan, stap voor stap door het leven, rustig aan, je hoeft je
niet te haasten. Sta af en toe stil bij het hier en nu doe niets te impulsief maar rustig en bewust
organiseer je je leven vanuit de kracht van de geest die jouw geestkracht sterkt. In haast loop je
jezelf en jou weg voorbij, elke lering, pijn, verdriet, eenzaamheid, rijkdom, armoede brengt je
kijkend naar wat het je kan brengen, dankbaarheid. Dankbaarheid, voelt dan als een stukje
verlichting. De geest kan weer wat actiever in en vanuit je werken. Alle ego brengt narigheid, want
het zondert je af van het hart, van het licht en van je medemens. Geeft de negatieve kracht de
hand waar uiteindelijk vernietiging ontstaat. Positieve ego is God’s wil geschiede, en daarmee
jouw wil. Het laat alles in zijn waarde en tilt het op en geeft goede zorg voor jezelf. Ik ben die Ik
ben. Als het moeilijk is ren jezelf niet voorbij maar reik naar de -je lichtkracht, je geestkracht en
weet dat het gaat zoals het gaat. En dat uit alles iets goeds voorkomt als je luistert naar de stem
van je hart. Het verstand kent geen leven als het niet gevoed wordt door liefde. Loop de zijwegen
en je hebt het niet door kom je uiteindelijk op een kruispunt waar je keuzes moet maken. Is het
niet liefdevol dan leer je op de harde manier want zonder liefde gedijt niets. Dus loop niet te hard
maar rustig, volg het licht op je pad de geest gericht naar de liefdeskracht bijvoorbeeld naar Jezus
de Christus, de Bron, het Licht. Wees je bewust van iedere stap, dat heet tegenwoordig
mindfullness. Sterk je geest door meditatie contact met je diepste zelf waardoor de geestkracht de
juiste antwoorden geeft en je liefdevol door alles heen draagt. Niets wat zwaar is te zwaar wordt,
want je overstijgt je twijfel, je angst en alles wat je klein maakt. En zo laat de geest God’s het licht
waaruit je ontstaan bent mee verbonden nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Dan kan het licht
door je heen werken en alles op je pad verlichten, en kan God tot leven komen in jouw leven en je
rust en vrede schenken, en alles in een nieuw daglicht stellen. Hiermee kan jij weer anderen
inspireren in wat je ook mag doen in le leven. Licht en kliefde is in alles nodig om succesvol en
vooral liefdevol te zijn. Dan zal de inspiratie stromen en je zult anders in het leven staan omdat de
illusie gaandeweg bewust verbroken wordt waardoor de schellen van je ogen vallen en je zult
leren zien met ogen vol levenskracht, positiviteit, muziek in je hart, helende kracht maar vooral
geestkracht verbonden met de elementen water, lucht, vuur en aarde. De sleutel van het leven
leren gebruiken, de Isis-sleutel van de eeuwigheid en daardoor universeel zijn, verbonden met al
wat leeft. Je leert vanuit de heilige geest, de geest God’s, te leven de stille stem der waarheid
weer horen, die je wakker en bij de les houdt. Ja voor velen een lange weg en door de
zwaartekracht lichamelijk en geestelijk vaak erg moeilijk. Durf het aan, rustig aan, stap voor stap
anders loop je jezelf en al het goede in je leven voorbij, maar vooral alles wat je lichter maakt. Durf
God’s geestkracht en daarmee verbonden jouw geestkracht, te voeden door meditatie, inzicht,
liefde voor jezelf, en blijf jezelf als ja haar gevonden hebt, trouw. Dan kan de liefde stromen, en
gaat zachtjes aan de stem van het hart spreken. Lach, huil, werk, bid en verwonder, waarmee wij
jullie in liefde dit gebed willen meegeven dat intense verbinding met de geestkracht geeft. We
gaan samen met jullie bidden, doe dit met je hart en voel de heilige geest met k=je zijn, en je
dragen in de kleine stilte erna.

Gebed

De Heer is mijn Herder
mij zal niets ontbreken
Hij leidt mij en doet mij

nederliggen in grazige weiden
en lest mijn dorst.
Zelfs al ga ik door een dal van
duisternis “Ik vrees geen kwaad “
Want God – het Licht – is met mij
Zijn Liefde beschermd en vertroost mij
Met zijn staf en stok effent Hij mijn wegen.
De Heer is mijn Herder
mij zal niets ontbreken.

Dit gebed met het hart gebeden
geeft warmte en rust
Het troost en laat je voelen dat
je nooit werkelijk alleen bent
Al vele jaren sterkt het mij
en allen aan wie ik het doorgeef.

Leer jouw geestkracht gebruiken bij de leringen en initiaties, inwijdingen in de
kosmische wetten van liefde, karma en harmonie. Disciplineer jezelf en blijf bij jezelf en daarmee
in God’s liefdevolle geestkracht. Sta sterk bij alle verleidingen om je heen dat vergt geestkracht.
Door de geest te sterken leer je overwinnen met de kracht van liefde en positieve gedachten. Met
en in God te leven, dan weet je het hart staat open en iedere dwaling die er mag zijn komt al gauw
tot inzicht en bewustwording.

Geen eenvoudige maar wel een spirituele weg, die iedere ziel zal afleggen want daarvoor is hij
immers afgedaald naar de aarde, om uiteindelijk in glorie op te stijgen naar de hemel. Na de stof,
de materie, tot licht en vrede te hebben gebracht. Dat is de weg van de ziel van ieder mens,
geestkracht, wijsheid, waarheid, eerlijk en oprecht de illusie doorbrekend waaruit liefde voortkomt.
Het is het meer dan waard, stap voor stap zul je overwinnen en al wat dood lijkt zal de derde dag
weer opstaan door inzicht, en leven.

Eeuwig leven in het licht van God, met God’s liefde. Ga de weg met mij want ik zal je dragen, je
behoeden, je voeden en inzicht geven. Ik heb de weg voor je geplaveid, je hoeft me alleen maar te
volgen. Ik ben die Ik ben, Hij die samenvoegt, die eenheid brengt door geestkracht van liefde.

Vanuit de Geest, God’s liefde, inspiratief ontvangen door
Elly Breed, spiritueel leidster

Wij wensen u allen mooie, gezellige pinksterdagen toe, vol geestkracht en God’s zegen,
en tevens een mooie zomertijd.

We hopen u weer te zien op zaterdag 3 september bij de opening van het nieuwe seizoen.

Namens Espirit,
Elly Breed, voorzitter

Bestuurswisseling

Per juni 2022 heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Marjon Kuik is gestopt als voorzitter, Herman Kuik is gestopt als penningmeester en 
Birgitta Hogenbirk is gestopt als vice-voorzitter.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Elly Breed - voorzitter
Simon Breed - penningmeester
Birgitta Hoegnbirk - secretaris
Shirley de Ruiter - 2e penningmeester

Wij danken Marjon en Herman voor hun jarenlange inzet voor Espirit.

2022-04-13 Paasfeest 2022 - door Elly Breed
Uit Licht zijn jullie geboren en tot het Licht zullen jullie wederkeren - lees de overdenking.

2022-03-06: Espirit: aanmelden voor een openbare avond vervalt per heden.
Het verzoek voor het aanmelden voor een openbare avond vervalt met ingang van heden, aangezien we het vermoeden hebben dat dit mogelijk een drempel is, wat natuurlijk niet de bedoeling is.
Nu het aanmelden vervalt, gaan we ervan uit dat we jullie allemaal weer kunnen verwelkomen, zodat we samen weer mooi avonden kunnen beleven in Bewustwording, Licht en Liefde en we ons weer kunnen verbinden met elkaar, juist in deze tijd.
Wij kijken er naar uit om jullie weer te zien en te ontmoeten.

2022-01-25: Espirit is weer geopend.
Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari zijn wij verheugd en dankbaar om te kunnen mededelen dat Espirit weer opengaat per 26-01-2022.
De eerste Openbare avond is op dinsdag 1 Februari 2022, Genezingsavond onder leiding van spiritueel genezer Alex de Lange.
Alle cursisten zijn apart geïnformeerd over de eerstvolgende cursus ochtend en of avond via de groepsapp van de betreffende cursus.
Voor de openbare avonden dient u zich weer aan te melden bij Marjon Kuik, mobiel 06 - 497 44 399 of per app. Meerdere avonden te gelijk doorgeven is natuurlijk mogelijk.

2022-01-14: Espirit gesloten t/m 25 januari 2022.
Als gevolg van de laatste persconferentie is Espirit GESLOTEN tot en met 25 januari 2022.
De cursisten voor de cursus Spiritueel Tekenen en Numerologie zijn via WhatsApp geinformeerd.

2021-07-28: Espirit heeft het programma voor het nieuwe seizoen 2021-2022 gepubliceerd.
We starten op donderdag 2 september met de eerste openbare avond. Gezien de Covid-19 maatregelen dient u zich van te voren aan te melden bij Marjon Kuik telefoonnummer 06 - 49 74 43 99 tot 1 oktober. Heeft u zich aangemeld en heeft u klachten, dan thuisblijven en verzoeken wij u zich af te melden.
Klik hier voor het Programma 2021-2022

2021-05-16 Pinksteren - overdenking door Elly Breed
Het feest van de Geest, Pinksteren overdenking door Elly Breed.

2021-05-11 Espirit GESLOTEN tot nader order
Vanwege de verlenging van de maatregelen is Espirit gesloten tot nader order.

2021-03-29 Paasoverdenking - door Elly Breed
Even stilstaan bij het Paasfeest, het grote Spirituele feest van het leven – eeuwig leven, lees de overdenking.

2022-01-25: Espirit weer geopend

2022-01-25: Espirit is weer geopend.
Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari zijn wij verheugd en dankbaar om te kunnen mededelen dat Espirit weer opengaat per 26-01-2022.
De eerste Openbare avond is op dinsdag 1 Februari 2022, Genezingsavond onder leiding van spiritueel genezer Alex de Lange.
Alle cursisten zijn apart geïnformeerd over de eerstvolgende cursus ochtend en of avond via de groepsapp van de betreffende cursus.
Voor de openbare avonden dient u zich weer aan te melden bij Marjon Kuik, mobiel 06 - 497 44 399 of per app. Meerdere avonden te gelijk doorgeven is natuurlijk mogelijk.