Boodschappen uit de Kosmos

Op deze plek vindt u boodschappen en uitspraken die zijn gedaan tijdens de Overdenkingen en de Lichtbijeenkomsten. Dit alles in verband met het Aquariustijdperk, ook wel de nieuwe tijd genoemd, en in het bijzonder wat wij zelf kunnen doen voor onze spirituele groei en bewustwording opdat wij kunnen meegroeien in de veranderende energieën van de nieuwe tijd.

Over bewustwording

"Verlang niet te zaaien voor de eigen oogst, verlang slechts dat te zaaien waarvan de opbrengst de wereld zal spijzen."

"Eerzucht is de eerste vloek, de grote verzoeker van de mens. Het is de eenvoudigste vormen van uitzien naar beloning."

"Werken voor je zelf staat gelijk met werken voor teleurstelling."

"Zelfkennis bereikt te hebben is zich te hebben teruggetrokken binnen je innerlijke vesting, vanwaar de persoonlijke mens met onpartijdigheid kan worden beschouwd."

"De goddelijke vonk woont op een stille plaats, dat is altijd zo, in stilte kunnen we contact met hem maken."

"De leerling is gedwongen meester over zichzelf te worden voor hij verder kan op het pad, om de meesters uit de astrale wereld te ontmoeten, en deze in zichzelf te herkennen."

Uit diverse overdenkingen / Spirituele Thema avonden

"Kijk naar de sterren en weet dat er altijd licht is".

"God onder de mensen is het Licht in de mensen, dat mag uitgroeien tot een oase van Vrede in de wereld".

"De tijd van schoning is daar, wacht niet, doe wat je kunt doen".

"Maak je vrij van alles wat je belemmerd om jezelf te zijn".

"Iedere gedachte, maar vooral Uw daden, helpen ons de Vrede naar de wereld te brengen".

"In Liefde zijn wij één, dat is onze kracht en is alles mogelijk".

"Goedenavond, vanuit het leven, vanuit de kosmos, vanuit de krachten Gods komen we tot u, om u levenskracht te geven. Verzaak niet om het leven tot u te nemen. Dat het net gezegd is, dat brachten wij in woorden van liefde tot u via Elly. Wij willen het vandaag niet lang maken, maar wij geven u Gods zegen, Gods liefde en weet dat u eeuwig bent. Ook dat stukje zou levensvreugde moeten geven. Op de momenten dat iemand van u heen moet gaan. Want geboren worden hier op aarde, is een nieuw begin, maar ook geboren worden in de geest. Teruggaan naar gene zijde, naar de werelden van licht, is geboren worden in de geest Gods, het eeuwig leven. U zou blij moeten zijn, maar wij begrijpen dat het niet altijd mogelijk is.
En telkens daarmede zeggen zij ook, huil niet, maar laat me vrij, want zie, ik ben eeuwig. Ik leef en ken weer levensvreugde. Dat stukje van leven en levensvreugde, van eeuwig zijn  wilde ik nog even toevoegen aan wat gezegd is.
Dank u voor u liefde en  wij hopen dat u straks weer met ons zult zijn, als nieuwe boodschappen uitgereikt worden over onze nieuwe tijd.
Vanuit de geest geef ik u mij liefde en alle liefde van hen die met u zijn en zeg u Gods zegen is met u, Vaarwel”.