Donateurschap

Als Stichting kennen we geen leden zoals een vereniging, doch als u zich inschrijft als donateur rekenen wij op uw donatie totdat u zelf, schriftelijk, uw donateurschap beëindigt. Als donateur ontvangt u korting op de entreeprijzen, cursussen, heeft u toegang tot besloten bijeenkomsten en ontvangt u onze nieuwsbrief en het programmaboekje.

 Het donateurschap bij Espirit kost € 45,00* per kalenderjaar.
Voor een huisgenoot op hetzelfde adres is de bijdrage € 39,00* per kalenderjaar.
U bent al begunstiger vanaf € 25,00 per kalenderjaar.
*Betaling per halfjaar of per kwartaal is mogelijk via afgifte van een automatische incasso.

Eén van onze doelstellingen is om de entree- en cursusprijzen laag te houden, zodat iedereen het centrum kan bezoeken of een cursus kan volgen. Alle donaties worden gebruikt voor het onderhoud, de aankleding en de vaste lasten van het centrum, betaling van ingehuurde mediums en docenten en het uitdragen van bewustwording.
Naast het donateurschap zijn er andere manieren om ons centrum te steunen, wilt u ons werk ondersteunen zonder gebruik te maken van alles wat ons centrum biedt, dan kunt u begunstiger worden vanaf € 20,00 per jaar.
Daarnaast zijn er mogelijkheden tijdens uw leven, of zelfs daarna, een donatie te doen, zodat Espirit het woord kan blijven uitdragen.

Aanmelden voor het donateurschap (hier komt een link)

Heeft u een financiële meevaller en wilt u Espirit daarin laten delen, dan kunt u een éénmalige gift doen op rekening NL38 INGB 0000 7541 90 t.n.v. Stichting Espirit, Lelystad.
U kunt Espirit ook steunen door een schenking, erfstelling of legaat. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de penningmeester (telefoonnummer 0321 - 382025).

Onze nieuwsbrief verschijnt minimaal 1 x per jaar, of vaker, als daar aanleiding toe is. In juli of augustus ontvangen alle donateurs het programma boekje voor het nieuwe seizoen, digitaal of per post.
Het is ook gratis verkrijgbaar in ons centrum voor bezoekers en andere belangstellenden.

Reglement

Voor de voorwaarden van het donateurschap klik hier