Over Espirit


Espirit is een centrum voor spirituele bewustwording, intuïtieve bewustwording en kosmische kennis (esoterie) en cursussen, met als rode draad de esoterie.
In deze nieuwe tijd wordt er steeds meer aan esoterische kennis op de avonden en cursussen aan ons mensen onthult. Espirit is daarom een Esoterisch Kenniscentrum, wat op zich uniek is. Espirit is opgericht in 1989 door Simon en Elly Breed. 

De activiteiten vinden plaats in ons warme en sfeervolle centrum, waar u zich welkom en 'thuis' kan voelen. Waar mensen met liefde worden begeleid in bewustwording op weg naar en in de nieuwe tijd, verbonden met kosmos en aarde.Espirit betekent: 'vanuit de Geest' en is opgedragen aan, en werkt vanuit, het Licht, God, de Alkracht. Espirit wordt geleid door het bestuur, ondersteund door een team van vrijwilligers, die allen samenwerken om bewustwording uit te dragen. Wij zijn spiritueel als wel religieus ingesteld. Niet verbonden met een bepaalde geloofsrichting, maar vrij en zonder dogma’s, universeel gelovig. Een ieder die zoekende is, religieus of spiritueel, is bij ons welkom.

Verbonden met onze spirituele bewustwording en intuïtie zijn de gaven van helder zien, horen, voelen, genezen en het woord die door bewustwording, geestelijke groei en kosmische kennis (esoterie) tot wasdom kunnen komen. Deze gaven zijn in ieder mens vaak nog latent aanwezig. Door onze cursussen te volgen en onze openbare avonden te bezoeken, word je hiervan bewust en leer je zien dat “paranormaal” normaal is. Dat je geestelijk weer mag zijn, wie je werkelijk bent en dat er ook voor jou vele dimensies geopend worden. Rustig aan, alles op zijn tijd met liefde en respect, zuiver en verantwoord.

Verbonden met het Licht (God) en de engelen en helpers zal de kosmos en het leven, jouw ware zijn, openbaren en bewust worden. Leer je de gaven goed en verantwoord te gebruiken tot heil en zegen van jezelf en je medemens. Dat is de nieuwe tijd: samen één, samen sterk en gelijkwaardig. Vanuit de bewuste mens samenwerken aan een betere wereld. Er moet nog veel gebeuren, maar het begint bij bewustwording. Voor alles dragen wij dit bij Espirit uit.

De cursussen worden gegeven door ervaren docenten, onder andere door Elly Breed die al meer dan 30 jaar als medium en docente werkt en de algehele cursusleiding heeft.

De entree en cursusprijzen kunnen wij laag houden, omdat Espirit geheel door vrijwilligers wordt gerund en door donateurs wordt ondersteund, waardoor de financiële drempel om een cursus te volgen laag wordt gehouden. Wordt u donateur dan krijgt u korting op de entreeprijs van de openbare avonden en op de cursussen. Op een aantal besloten avonden heeft u vrije toegang. De overdenking één keer per maand en de Vredesmeditatie zijn entreevrij voor alle bezoekers.

Wij hopen u gauw te ontmoeten op de openbare avonden of bij een cursus om samen te leren, plezier te hebben en te groeien in bewustwording.